شناسه : 153618082

احداث واحد تولیدی الکترولیت آلومینیوم در ابرکوه


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ نشست سید مسعود عظیمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و مدیران استانی با گروه سرمایه گذاری از کشور چین در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری استانداری با موضوع احداث واحد تولیدی الکترولیت آلومینیوم در ابرکوه .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ نشست سید مسعود عظیمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه و مدیران استانی با گروه سرمایه گذاری از کشور چین در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری استانداری با موضوع احداث واحد تولیدی الکترولیت آلومینیوم در ابرکوه .