احداث مجموعه ورزشی کارگران - ابرکوه

درنشستی درفرمانداری ابرکوه با حضور فرماندار ابركوه تشكيل گرديدگفت: این فضای ورزشی که با 3500 مترمربع زیربنا درزمینی بمساحت یک هکتار درمدت یک سال احداث خواهدشد 6میلیارد ریال  هزینه دربرداشته که ازمحل اعتبارات  سفر هیات دولت به استان پرداخت میگردد.