اثر تاريخي " سرداب سهراب " در ابرکوه به ثبت ملي رسيد
" اکرمي " اظهار داشت: اين سرداب به ابعاد پنج در پنج با خشت و گل ساخته شده است.
وي افزود: کشاورزان خسته از کار در گذشته در فصل تابستان از آب خنک اين سرداب استفاده مي برده اند.
اکرمي همچنين گفت: گنبد عالي ابرکوه با 22 متر ارتفاع و باقيمانده از دوره سجلوقي به عنوان اولين اثر تاريخي استان يزد است که در سال 1312 با شماره 195 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
وي اضافه کرد: تاکنون در شهرستان ابرکوه 350 اثر تاريخي و طبيعي شناسائي شده که يکصد اثر آن ملي شده و پرونده 50 اثر ديگر مراحل ثبت ملي را مي گذارند.