شناسه : 810342
ابقاء هیات رئیسه شوورای اسلامی شهر مهردشت ابرکوه

ابقاء هیات رئیسه شوورای اسلامی شهر مهردشت ابرکوه


هيات رييسه شوراي اسلامي شهر مهردشت ابرکوه براي مدت يک سال ديگر در سمت هاي خود ابقا شدند.
ابقاء هیات رئیسه شوورای اسلامی شهر مهردشت ابرکوه
در نشستي که به همين منظور با حضور نماينده فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مهردشت در محل فرمانداري ابرکوه تشکيل شد "محمد علي احمدي" به عنوان رئيس اين شورا در سمت خود ابقا و "محمد علي کارگران" نيز به عنوان نايب رييس باقي ماند.