شناسه : 146086194

ابرکوه به دلیل عاری بودن از نژادهای ترکیبی غیر اصولی ، مکان مناسبی برای پرورش نژاد دره شور است .


با حضور رئیس کمیته زیبایی اسب از فدراسیون سوارکاری کشور ، پیگیری برگزاری جشنواره و سمینارهایی در خصوص پرورش و ایجاد زیرساخت های مناسب جهت توسعه صنعت اسب با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان ابرکوه مورد بحث قرار گرفت .

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ، در نشست کمیته زیبایی اسب که با حضور یوسف نیا رئیس کمیته زیبایی اسب از فدراسیون سوارکاری کشور ، محمد کاظمی نسب فرماتندار ابرکوه و علی اکبر اسحاقی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، پیگیری برگزاری جشنواره و سمینارهایی در خصوص پرورش و ایجاد زیرساخت های مناسب جهت توسعه صنعت اسب با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان ابرکوه مورد بحث قرار گرفت .

رئیس کمیته زیبایی اسب از فدراسیون سوارکاری کشور گفت : ابرکوه به دلیل عاری بودن از نژادهای ترکیبی غیر اصولی ، مکان مناسبی برای پرورش نژاد دره شور است .

وی افزود : برنامه پیشنهادی در خصوص برگزاری جشنواره پرورش اسب به شهرستان  فرمانداری ارائه می گردد و فرمانداری پیگیری لازم در خصوص ایجاد زیرساختهای لازم و هماهنگی بین بخشی سازمانها را به عمل آورد .

یوسف نیا اظهار داشت : ایجاد پیست مناسب در شهرستان با تمامی امکانات با توجه به پتانسیل های موجود شهرستان و علاقه مندان به این رشته ضرورت دارد .

فرماندار ابرکوه ضمن برشمردن ویژگیهای ابرکوه ، گفت : پیگیری لازم در خصوص تامین اعتبار به منظور ایجاد پیست در سال آتی به عمل خواهد آمد و لازمه این کار واگذاری زمین به اداره ورزش و جوانان و پیگیری آن اداره خواهد بود .

کاظمی نسب افزود : پتانسیل های موجود در شهرستان برای توسعه و رونق صنعت اسب مناسب است و درخواست برگزاری جشنواره زیبایی اسب دره شور را ارائه داد .

ساخت و راه اندازی پیست سوارکاری و برگزاری سمینار آموزشی پیرامون نژادهای مختلف اسب ، از دیگر مباحثی بود که در این نشست به آن پرداخته شد .