شناسه : 619265
مبارزه با آفت گندم

ابرکوه با داشتن 22200 هکتار از اراضی کشاورزی دومین شهرستان از نظر وسعت اراضی کشاورزی بشمار می آید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز جلسه ای با موضوع مبارزه با آفت سن گندم با حضور مهندس سجادی پور معاون بهبود تولیدات گیاهی استان در محل فرمانداری برگزار گردید.
مبارزه با آفت گندم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز جلسه ای با موضوع مبارزه با آفت سن گندم با حضور مهندس "سجادی پور" معاون بهبود تولیدات گیاهی استان در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه که مدیر حفظ نباتات و همچنین مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند در خصوص مبارزه با آفت سن گندم بحث و تبادل نظر گردید.

مصوبات جلسه در پایان به قرار زیر تعیین گردید.

1-اطلاع رسانی به موقع به کشاورزان جهت مبارزه با آفت سن گندم

2-عدم خرید گندم سن زده توسط مراکز خرید گندم

3-نظارت مستمر و کامل بر سم پاشی و مبارزه با آفت سن گندم توسط مدیریت جهاد کشاورزی

لازم به توضیح است که ابرکوه با داشتن 22200 هکتار از اراضی کشاورزی دومین شهرستان (پس از خاتم) از نظر وسعت اراضی کشاورزی بشمار می آید که همواره به عنوان دو کانون عمده تولید گندم در سطح استان مطرح بوده است.