شناسه : 105630297

ابركوه يكي از 30 شهر كم بارش در كشور تا نيمه اول بهمن ها


??بيست و چهارمين جلسه شوراي هماهنگي حقاظت از منابع آب با حضور دكتر جواديان زاده مديرعامل شركت آب منطقه اي استان در محل فرمانداري تشكيل شد.

ابركوه يكي از 30 شهر كم بارش در كشور تا نيمه اول بهمن ها

??بيست و چهارمين جلسه شوراي هماهنگي حقاظت از منابع آب  با حضور دكتر جواديان زاده مديرعامل شركت آب منطقه اي استان در محل فرمانداري تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه بيست چهارمين جلسه شوراي هماهنگي حفاظت از منابع طبيعي و دهمين جلسه شوراي هماهنگي دشت پايلوت ابركوه تشكيل شد.

كاظمي نسب سرپرست فرمانداري ابركوه اظهار داشت:امروزه بي آبي و خشكسالي موضوعي پذيرفته شده در جامعه است و همه مردم به وجود اين چالش اذعان دارند .

وي افزود استفاده از اين فرهنگ مي تواند عامل مهم  و موثر در مديريت بهينه شرايط موجود باشد و وظيفه ي همگان است كه با استفاده از خردجمعي و مشاركت اجتماعي  و با برنامه ريزي اصولي شرايط موجود را به بهترين وجه مديريت نمايند.

 در اين جلسه مهندس باقري رئيس امور آب شهرستان ضمن ارائه گزارشي از وضعيت نامطلوب بارندگي هاي سال جاري در تمام نقاط كشور اظهار داشت: ابركوه تا نيمه اول بهمن ماه سال جاري يكي از 30 شهر كم بارش در كشور بوده و اين شرايط خطر بي آبي و بحران خشكي را بيش از پيش برجسته كرده است.

باقري همچنين در ادامه گزارشي از روند برگزاري جلسات شوراي حفاظت منابع آب و اقدامات صورت گرفته از ابتدا تاكنون ارائه كرد.

تجهيز بيش از 90 درصد از چاه هاي كشاورزي به كنتور هوشمند،پلمپ و تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز و اجراي موفق خاموشي زمستانه در دومين سال را از مهمترين اقدامات انجام شده توسط اين شورا عنوان كرد.

دكتر جواديان زاده مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد نيز ضمن ابراز رضايت از عملكرد شوراي حفاظت از منابع آب در شهرستان ابركوه ، استفاده از تمام ظرفيت هاي مردمي ،سمن ها،رسانه ها ،مراكز آموزشي و دانشگاهي و مسئولين را در راستاي برجسته سازي بحران پيش رو در جامعه و خطر بي آبي مهم و ضروري دانست و خواستار استفاده از همه اين ظرفيت ها  شد.

در اين جلسه از زحمات و همكاري مسلم غلامزاده مهرآبادي دبير مديريت بحران فرمانداري، مهدي غيب اللهي مدير جهاد كشاورزي، جواد شمس نماينده كشاورزان منطقه، تيموري، رئيس محيط زيست و ابراهيمي، دادستان شهرستان تقدير بعمل آمد.

در پايان در حوزه تامين آب شرب ، فضاي سبز و ادامه روند رو به جلو فعاليت هاي شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان مصوباتي مقرر گرديد