شناسه : 611137
فرمانده انتظامی ابركوه:

ابركوه درشب چهارشنبه آخر سال دركمال آرامش بود


فرمانده انتظامی ابركوه گفت: شب چهارشنبه آخرسال شهرستان ابركوه دركمال آرامش بود.
فرمانده انتظامی ابركوه:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري به نقل ار ايرنا سرهنگ علی اكبر فخاری در اين باره اظهار داشت : با توجه به هشدارهای پلیس و اطلاع رسانی و همچنین آموزشهای لازم از سوی رسانه ملی به جوانان و نوجوانان قبل از چهارشنبه آخرسال در خصوص پرهیز از هرگونه بی نظمی و پرتاب موادمتحرقه ارائه شد ، خوشبختانه هیچ مشكلی دراین شهرستان نداشتیم .
وی افزود: مردم فهیم شهرستان ابركوه با مد نظر قرار دادن این موضوع و حفاظت لازم از جوانان و نوجوانان خود و با شركت در مراسم نورافشانی به استقبال بهاررفتند .
رئیس پلیس ابركوه با اشاره به اینكه هیچگونه خساراتی جانی ومالی شب گذشته اتفاق نیفتاد افزود : در رابطه با چهارشنبه آخر سال مورد بی نظمی واخلال در این شهرستان گزارش نگردید .
وی همچنین تصریح كرد: درهفته جاری درراستای مقابله باحمل موادمتحرقه ، تعداد5 هزارو166عدد انواع مواد متحرقه دراین شهرستان كشف وضبط شد ودراین رابطه 3نفر دستگیر وتحویل مقامات قضائی شدند.
وی با تبریك وتهنیت فرارسیدن سال نوبرای احاد مردم برای مردم فهیم این شهرستان بخصوص جوانان سالی توام باموفقیت وشادمانی رااز خداوند متعال مسئلت نمود