شناسه : 153208718

ابركوه، تيم برتر در بخش آزمون هاي دوره ي آموزشي مبشر در شهرستان اشكذر


دومين دوره آموزشي - تمرين ستادي مديريت بحران ويژه ي اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان هاي استان در محل فولاد آلياژي ايران به ميزباني شهرستان اشكذر طي روزهاي هشتم و نهم اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ؛ دومين دوره آموزشي - تمرين ستادي مديريت بحران ويژه ي اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان هاي استان در محل فولاد آلياژي ايران به ميزباني شهرستان اشكذر طي روزهاي هشتم و نهم اسفند ماه برگزار شد.

غلامزاده دبير مديريت بحران فرمانداري ابركوه هدف از برگزاري اين كارگاه را ايجاد تعامل و همبستگي بيشتر بين اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان ها ، تمرين تاب آوري در شرايط سخت و تصميم گيري هاي سريع و صحيح در شرايط اضطرار عنوان كرد.

 تدريس دوره هاي آموزشي مديريت بحران سيل و زلزله با حضور اساتيد كشوري و استاني، برگزاري مانور هاي عملي و دور ميزی از اهم برنامه های اين كارگاه بود.

لازم بذكر است مجموعه فعاليت ها و اقدامات هر شهرستان در اين دوره توسط ارزيابان و داوران بر اساس مشاركت و كيفيت اجراي برنامه هاي امتيازدهی شد كه نهايتا تيم شهرستان خاتم بعنوان تيم برتر توسط مسئولين برگزاری مورد تقدير قرار گرفت.

در بخش آزمون هاي برگزار شده در اين دوره تيم شهرستان ابركوه حائز امتياز برتر شد.