اذان صبح 04:59
طلوع آفتاب 06:24
اذان ظهر 12:52
غروب آفتاب 19:21
اذان مغرب 19:38
نیمه شب 00:12