اذان صبح 04:43
طلوع آفتاب 06:05
اذان ظهر 11:36
غروب آفتاب 17:06
اذان مغرب 17:23
نیمه شب 22:56