گزارش تصویری از بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی و احداث مجتمع خدمات رفاهی پرهام

شناسه : 147290475