« بازگشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه ای با حضور آقای دکتر قربانیان مدیر کل محترم بنیادمسکن یزد

شناسه : 107962347

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه ای با حضور آقای دکتر قربانیان مدیر کل محترم بنیادمسکن یزد ومهندس طباطبایی معاون عمرانی وروستایی بنیاد مسکن وفرماندار ابرکوه درمحل فرمانداری تشکیل گردید .دراین جلسه درخصوص تامین قیر بمنظور آسفالت معابر روستایی وهمکاری دهیاریها وبنیادمسکن جهت تهیه و بهسازی بافت روستایی وافزایش محدوده طرح هادی بعضی روستاها تاکید وگفتگو شد دراین خصوص مدیر کل بنیاد مسکن قول مساعد مبنی بر همکاری دراین زمینه ها داد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.